2012/12/26

Su šv.Kalėdom !


Kai sninga mažais angeliukais,
Apledėję langai gėlėmis,
vaikšto namuos patyliukais,
Šventinė burtų naktis.
Kažką švelnumu ji apkloja,
Kitam ji įžiebia žvaigždes,
Trečiam stebuklus dovanoja,
Bet visiems ji išpildo svajas....
Tegul Šv. Kalėdų artume,
kiekvieno iš mūsų širdyje
Įsižiebia gerumo žvaigždė!
Sudėkime ant nueinančių metų aukuro
vargus, nelaimes, negandas, skausmus.
Pripildykim vilties taures,
Gerumo balzamu užgydykim senas žaizdas.
Svajonių išsipildymo, skalsos, sveikatos visiems,
Meilės ir pagarbos vienas kitam.

1 komentaras: